برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال دانشجوی دکترای گروه بیوتکنولوژِی خانم زهرا نبی زاده

.

برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال دانشجوی دکترای گروه بیوتکنولوژی خانم زهرا نبی زاده

جلسه دفاع از پروپوزال دانشجوی دکترای گروه بیوتکنولوژی خانم زهرا نبی زاده در تاریخ دوشنبه 10 تیر ماه 98 با حضور اساتید گروه برگزار شد.

کلمات کلیدی