برگزاری جلسه ژرنال كلاب سركار خانم معصومه سادات موسوي.

.

برگزاری جلسه ژرنال كلاب سركار خانم معصومه سادات موسوي.

برگزاری جلسه ژرنال كلاب سركار خانم معصومه سادات موسوي در روز سه شنبه 24 تیر ماه

برگزاری ژرنال کلاب

جلسه ژرنال کلاب سرکار خانم " معصومه سادات موسوی " ، دانشجوی دکترای گروه بیوتکنولوژی با موضوع " اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﺧﻮد اﯾﻤﻦ ﺳﻠﯿﺎك، ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ درﻣﺎن ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ آﻧﺰﯾﻢﻫﺎي ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب " در روز سه شنبه 24 تیر ماه 1399، ساعت 12:00 ، با حضور اعضای هیئت علمی و کارشناسان گروه و جمعی از دانشجویان برگزار شد.

لینک کوتاه خبر :
کلمات کلیدی
خانم الهه قدس
تهیه کننده:

خانم الهه قدس

تصاویر

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *