لیست تجهیزات آزمایشگاه میکروبیولوژی و فرمانتاسیون:

 

انکوباتور معمولی

انکوباتور شیکردار

هود لامینار بیولوژی کلاس 2

میکروسکوپ نوری زمینه روشن

لوپ

فرمانتور

یخچال فریزر

هود شیمیایی